Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Tổ Quốc: Năm 2020 sẽ xây dựng 10 mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa đặt ra đối với công tác gia đình trong năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/nam-2020-se-xay-dung-10-mo-hinh-cau-lac-bo-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa-2019110609473575.htm

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo GD&TĐ

Cụ thể, tại Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 5/11, trong năm 2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa năm 2020, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Xây dựng kế hoạch triển khai bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh và thí điểm mô hình tại 03 vùng miền trong tỉnh; Duy trì và nhân rộng mô hình, câu lạc bộ về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại trường học trên địa bàn tỉnh và thí điểm 10 mô hình tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với giáo dục rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ, trên cơ sở đó xây dựng, quảng bá hình ảnh con người Thanh Hóa trong nước và quốc tế; Sưu tầm, biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình cấp phát cho Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực gia đình trong đó có pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định quy phạm khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; Tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động và kế hoạch thực hiện công tác gia đình trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh năm 2020; Kiểm tra giám sát việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh tại 6 huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức kiểm tra liên ngành về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại các địa phương; Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2020 tỉnh Thanh Hóa nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Thanh Thủy

Tìm kiếm:✨

  • Bạo lực gia đình, Xây dựng gia đình, Ngày Quốc tế hạnh phúc, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Thống nhất hành động, Thi hành pháp luật, No ấm, Quy phạm, Truyền thanh, Xây dựng kế hoạch, Nhân rộng, Thanh Hóa, Kiểu mẫu, Cấp phát, Thí điểm, Biên soạn, Bạo lực, Bình đẳng giới, Tệ nạn xã hội, Trọng tâm