Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo Thanh Hóa: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong LLVT TP Thanh Hóa

Sáng 8-11-2019, Ban CHQS thành phố Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt điểm 'Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam' năm 2019 làm điểm của Quân Khu 4.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/luc-luong-vu-trang/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-llvt-tp-thanh-hoa-nbsp/110064.htm

Với chủ đề “Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật” buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi, bổ ích với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực như: Phổ biến tuyên truyền một số nội dung về pháp luật, tiểu phẩm tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, trò chơi và thi trả lời các câu hỏi về pháp luật, đan xen với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng. Đặc biệt nội dung tuyên truyền pháp luật được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, đã làm cho cán bộ, chiến sĩ thích thú, nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn quan điểm của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, chế độ, quy định của quân đội và đơn vị.

Sinh hoạt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” của LLVT thành phố nhằm nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, chiến sĩ, cùng với đó tích cực phát huy trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Ngọc Lê

Tìm kiếm:✨

  • LLVT, Ngọc Lê, Quân khu 4, Nghĩa vụ quân sự, Tiểu phẩm, Đan xen, Nêu cao, Gương mẫu, Bổ ích, Thanh Hóa, Tuyên truyền, Văn nghệ, Tầng lớp, Sôi nổi, Chiến sĩ, Sinh hoạt, Đặc sắc, Tiết mục, Trò chơi, Phổ biến