Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo Dân Sinh: Thanh Hóa: Nâng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 15261 về việc ban hành chính sách nâng mức và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội; quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-nang-muc-ho-tro-va-mo-rong-doi-tuong-huong-tro-cap-xa-hoi-20191109095809798.htm

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh Thanh Hóa để tham mưu việc ban hành chính sách nâng mức và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội; quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này trong quý II/2020.

TRƯỜNG GIANG

Tìm kiếm:✨

  • Chúc thọ, Mừng thọ, Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Nâng mức, Trợ cấp, Người cao tuổi, Sở tài chính, Trợ giúp, Trường Giang, Thanh Hóa, Quà, Hưởng, Hiện hành, Tham mưu, Ban hành, Mở rộng, Văn bản, Trên địa bàn