Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Báo Thanh Hóa: Bổ sung 5 điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên sông Luồng và sông Lò

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6725/UBND-CN về việc bổ sung 5 điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên sông Luồng và sông Lò, đoạn qua xã Nam Tiến (huyện Quan Hóa), xã Sơn Điện và xã Tam Lư (huyện Quan Sơn).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/bo-sung-5-diem-mo-cat-nho-le-tren-song-luong-va-song-lo/102181.htm

Bổ sung 5 điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên sông Luồng và sông Lò

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6725/UBND-CN về việc bổ sung 5 điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên sông Luồng và sông Lò, đoạn qua xã Nam Tiến (huyện Quan Hóa), xã Sơn Điện và xã Tam Lư (huyện Quan Sơn).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu Sở Xây dựng cập nhật, bổ sung 5 điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên sông Luồng và sông Lò, đoạn qua xã Nam Tiến (huyện Quan Hóa), xã Sơn Điện và xã Tam Lư (huyện Quan Sơn) vào quy hoạch khoáng sản hoặc phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Sau khi các điểm mỏ trên được cấp có thẩm quyền cho phép cập nhật, bổ sung vào quy hoạch khoáng sản hoặc phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh sẽ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Khai thác khoáng sản Trường An và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

BĐT

Tìm kiếm:✨

  • Sông Luồng, Sông Lò, Huyện Quan Sơn, Tam Lư, Sơn Điện, Quan Hóa, Nam tiến, Khoáng sản, Khai thác mỏ, Thăm dò, Ảnh minh họa, Hiện hành, Tài nguyên, Thẩm quyền, Thanh Hóa