Báo Chính Phủ: Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh - ThanhHoas.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Chính Phủ: Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thanh Hóa, Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tai-2-tinh/351670.vgp

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 46,09 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

* Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 50 ha rừng trồng và đất rừng trồng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải phát triển rừng phòng hộ, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ, giữ đất.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng theo đúng quy định.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh, Chỉ đạo, Đất đai, Pháp luật, Tài nguyên, Luật đất đai, Thủ tướng chính phủ, Quyết định, Rừng, Thanh Hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Các Bộ, Minh Hiển, UBND tỉnh Tiền Giang, Rừng sản xuất, Vụ lúa, Biến đổi khí hậu, Vụ lúa hè thu, Nghị định, Lúa sớm, Giống lúa mới, Lúa mùa

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages